John Cage var en av 1900-talets mest betydande kompositörer av konstmusik och hans mest kända verk tar frågan om vad som är musik till sin logiska fulländning. Stycket i fråga, 4′33″, består av 4 minuter och 33 sekunder under vilka musikerna inte spelar sina instrument. Vid en första anblick kan det ju verka självklart att det då inte handlar om musik, men fullt så enkelt är det inte. 4′33″ är ett av musikhistoriens mest missförstådda verk. Det handlar inte om tystnad, utan om att konsertbesökarna ska fokusera på alla övriga ljud i lokalen.

Men då blir frågan om det verkligen handlar om musik? Jag skulle nog säga att det gör det. Cage får ju konsertbesökarna att se på olika ljud och höra dem på ett vis som de normalt inte skulle. På så vis får han konsertbesökarna att höra dem på ett helt nytt sätt. Det ska medges att det inte krävs mycket i form av komponerande för att uppnå det Cage gjorde men poängen är att även om det är enkelt att komponera ett sådant stycke så är det desto svårare att komma på idén.

4′33″ var givetvis kontroversiellt när det först framfördes och är så fortfarande. De frågor stycket ställer om musikens natur diskuteras fortfarande, och kommer nog att diskuteras om hundra år. Men det faktum att det finns ett stort antal covers av 4′33″ inspelade borde vara tillräckligt för att svara på om det är musik eller inte. Det är bara så att den är väldigt annorlunda mot nästan all annan musik. 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *